Kompetentsus, professionaalsus, motiveeritud meeskond

Simus Kinnisvara edu pandiks  on kompetentne, professionaalne ning motiveeritud meeskond.

Simus Kinnisvara on kinnisvaraturul tegutsenud  üle 25 aasta ja tänaseks on kogutud suurepärane kogemuste pagas. Erinevaid kinnisvaraprojekte käivitades ning turustades on omandatud asendamatu know-how. Käesoleval ajal on Simus Kinnisvara koostöös kinnisvaraarendajatega keskendunud peamiselt uute elamuprojektide käivitamisele ja elluviimisele ning kinnisvaraalastele konsultatsioonidele.

Simus Kinnisvara edu pandiks on kompetentne, professionaalne ning motiveeritud meeskond, kes suudab paindlikult reageerida kliendi soovidele. Oma eeliseks konkurentide ees peab ettevõte oskust prognoosida ning arvestada kinnisvaraturu muutusi ka laiemas plaanis. Simus Kinnisvara missioon on pakkuda klientidele jätkuvalt veelgi kvaliteetsemat ja usaldusväärsemat teenust.

Suhtluses klientidega peab Simus Kinnisvara esmatähtsaks järgida etiketti, tagamaks korrektse, täpse, ladusa ning sõbraliku asjaajamise. Ettevõte hindab häid äritavasid ja on seeläbi võitnud paljude koostööpartnerite ja klientide poolehoiu ning usalduse. Kui kinnisvara arendusprojekti tarbeks vaja objektiivset ning proffesionaalset hinnangut, siis Simus Kinnisvara ootab Teid konsultatsioonile.

Simus Kinnisvara on Eesti Kinnisvarafirmade Liidu liige.


 


Firmasümboolika visualiseerib Simus Kinnisvara jõulist suhtumist. Triskele (kolmjalg), mille tuletis on Simus Kinnisvara logo, on väga vana mitmetähenduslik sümbol mis esmalt õnne, päikese ja aja kulgemise sümbol, teisalt sümboliseerib ta jalajälgede katkematu ringiga viljakust ja uuenemist.