Arendusnõustamine

Simus Kinnisvara poolt pakutav arendusnõustamise teenus aitab nii eraisikutel kui kinnisvaraarendajatel mugavalt ja maksimaalselt tootlikult läbi viia kinnisvaraarenduse projekte. Teid aitavad meie spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmisi kinnisvarast ja kinnisvaraarendusest. Oleme teile toeks igas projekti etapis- ideest teostuseni või siis nõustamisel projekti erinevates etappides. Arendusnõustamise teenus jaguneb alljärgnevateks etappideks:

1. Konsultatsioon kinnistu arengupotentsiaali väljaselgitamiseks. 

Kõik head lahendused saavad alguse suurepärasest ideest. See reegel kehtib ka kinnisvaraarenduse vallas. Samas ei garanteeri ka parim idee alati edu. Võib ju vaid ette kujutada millised on tulemused kui hea idee saab mitte kõige parema lahenduse!? Kui teil on hea idee või kinnistu ja otsite sellele rakendust oleme nõus teile pakkuma tasuta konsultatsiooni, et välja selgitada antud objekti arengupotentsiaal ja arendusvõimalused.


2. Kinnisvaraturu ja konkreetse arendusprojekti teostatavuse analüüs. 

Veendumaks projekti kasumlikkuses ja teostatavuses viime läbi teostatavuse analüüsi ja turuanalüüsi. Nende toimingute tulemustena suudame välja selgitada kas tehtav investeering on otstarbekas ja ratsionaalne. Samas saame teile anda ülevaate projekti eeldatavatest kuludest ja tuludest, mis on abiks õige otsuse langetamisel.


3. Finantseerimise korraldamine. 

Pole just harv juhus kui genereeritakse hea idee, mis tõotab suurepärast tootlust, kuid loobutakse projekti teostamisest finantseerimisvõimaluse puudumise tõttu. Raha pole põhjus, mille pärast peaks hea idee jääma teostamata! Projekti tasuvuse korral aitame korraldada finantseerimist, kaasates arendusprojekti investoreid ja krediidiasutusi. Tsiteerides üht suuremat krediidiasutust: „Head mõtted saavad alati teoks”.


4. Ehituse korraldamine 

Kuna kinnisvaraobjektide rajamine on tõsine ettevõtmine ja tükk tööd siis on oluline, et ka ehitustegevus saaks läbi viidud õigeaegselt ja professionaalselt. Tagamaks püstitatava objekti kvaliteedi ja hinnasuhte tasakaalu aitame läbi viia ehituskonkursse. Leiame teile sobiva ehitusteenuse pakkuja.


5. Müügi korraldamine 

Tänu oma pikaajalisele kogemusele Eesti kinnisvaraturul omab Simus Kinnisvara laiaulatuslikke ja põhjalikke teadmisi kinnisvaraobjektide turustamisest. Aitame koostada põhjaliku turunduskava ja selle ka teostada, alustades kinnisvara tutvustamisest erinevates turunduskanalites kuni notariaalsete lepingute sõlmimiseni- kiireim ja mugavaim viis müüa.


Teie ideede realiseerimine on vaid telefonikõne kaugusel. Võta meiega ühendust.